ردیفعنوانتاریخ انتشاربازدید
1دریافت فرم و لباس ورزشی۱۴۰۱/۰۶/۳۰34
2ساعت شروع کار مدرسه۱۴۰۱/۰۶/۳۰42
3جلسه آشنایی دانش آموزان پایه اول و پیش دبستانی۱۴۰۱/۰۶/۲۸63
4مقام آوران المپیاد ۱۴۰۰/۰۱/۰۱160