باز آمد بوی ماه مدرسه *** بوی بازی های راه مدرسه

کاغذهای رنگی بر سر کودکانی که مشتاقانه به مدرسه می روند بریزند. دیوارهای آجرنمای مدرسه را سراسر شور و شوق پر کرده است. کلاسها با آغوش باز در آستانه درها ایستاده اند تا میهمانان خود را در آغوش بکشند و چه شور و حالی دارد این روزهای مدرسه...

مراسم جشن شکوفه های کلاس اولی های سال تحصیلی 1401-1400دردبستان سما روزپنجشنبه اول مهر ماه برگزار شد.

مراسم باتلاوت آیات نورانی قرآن کریم و پخش سرود ملی ایران آغاز شد و پس ازآن مدیر محترم دبستان باعرض خیرمقدم به حضار،توصیه هایی رابه سمع ایشان رساندند..

غنچه های زیبای کلاس اولی به همراه اولیا محترمشان در محوطه آموزشگاه که به طرز زیبا و مفرحی تزیین شده بود، گرد هم آمدند تا شروع درس ومدرسه راجشن بگیرند.

جشن شکوفه ها در روزپنج شنبه اول مهر 1400 در دبستان پسران سما برگزار شد در این مراسم شکوفه های عزیز پس از این که از زیرقرآن رد شدند .همراه معلمین خود به کلاس ها هدایتشدند 

در ادامه مراسم، دانش آموزان با عبور از زیر قرآن کریم واهداءجایزه به همراه معلم خود با عبور از ميان دود خوش اسپند واز زير دوازه قرآن وارد كلاسهاي خود  جهت آشنایی با مدرسه و معلم خود راهی کلاس ها شدندو کتابهای درسی آنها که تزیین شده بود به دانش آموزان داده شدواز آنها پذیرایی گردید..