طبق آخرین بخشنامه ارسالی11/ 08/ 1400 اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 رشت و ستاد مدیریت بحران کرونا تا اطلاع ثانوی کلیه کلاس ها بصورت آنلاین برگزار میگردد.